Barion Pixel
Menü Bezárás

Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezetés
1. Jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltetett www.dancefloorszeged.hu honlapon – továbbiakban: honlap – nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozik.

2. Jelen ÁSZF alapján megkötött egyedi szerződést a Szolgáltató nem iktatja, azt a felek kizárólag elektronikus formában kötik meg.

3. A Szerződés és a szerződéskötés nyelve a magyar.

II.  Szerződő felek:

Szolgáltató:

Szolgáltató neve: Török Árpád e.v.  

Szolgáltató székhelye: 6753 Szeged, Berettyó utca 17.

Szolgáltató e-mail címe: dancefloorszeged@gmail.com

Szolgáltató adószáma: 68468622-1-26

Nyilvántartási szám: 51789840

Szolgáltató kapcsolattartója: Török Árpád

Tárhelyszolgáltató adatai:

Név: Magyar Hosting Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
E-mail: info@mhosting.hu

Felhasználó:

a Szolgáltató jelen ÁSZF szerinti szolgáltatását az alábbiak szerint igénybe vevő természetes személy.

III. Szolgáltatások a www.dancefloorszeged.hu honlapon (továbbiakban: Szolgáltatás) és az igénybevétel, hozzáférés részletei:

  1. bérletvásárlás a DanceFloor Tánciskola meghirdetett tanfolyamaira
  2. alkalmi jegy vásárlás a DanceFloor Tánciskola tanfolyamaira
  3. jegyvásárlás a DanceFloor Tánciskola rendezvényeire/eseményeire

A Megrendeléssel Felhasználó jogot szerez az adott programon való részvételre. Ennek feltétele, hogy a Felhasználó a Szolgáltató részére fizesse meg a részvételi díjat.

A Megrendeléssel a Felhasználó jogot szerez a megvásárolt bérlettel/alkalmi jeggyel az adott tanfolyamon/eseményen való részvételre. Ehhez szükséges megadnia az e-mail címét.

IV. A megrendelés menete

1. A Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás igénybevételére az a Felhasználó jogosult, aki leadta megrendelését, elfogadva a ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, hozzájárulását adva az adatai kezeléséhez.

2. Regisztráció/Megrendelés
A honlapon nyújtott szolgáltatások igénybevételére a Felhasználó a honlapon lévő Regisztráció/Megrendelés űrlap kitöltésével és elküldésével regisztrálhat. A regisztráció alkalmával a Felhasználó nyilatkozik jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról. Sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó bármikor írásban (e-mailben vagy ajánlott levélben) kérheti a Szolgáltatótól regisztrációs adatai módosítását, törlését.

3. Megrendelés, a szolgáltatás igénybevétele
A felhasználó a szolgáltatás igénybevételére a 2. pont alatt részletezett regisztrációt, valamint a szolgáltatási díj igazolt megfizetését követően (sikeres aktiválás) jogosult, a III. pontban részletezettek szerint.

V. Árak és fizetés módja

1. A szolgáltatás érvényes ára a honlapon található. Az eseti programok, valamint személyes termékek árai az eseményeknél, illetve személyesen kerül kalkulálásra.
A Szolgáltató jogosult ezt bármikor egyoldalúan módosítani. Ennek közzététele az Árak menüpont alatt történik. A módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett díjakért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel. 

2. A fizetés menete

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.


A Megrendelés elküldése után 48 órán belül a Szolgáltató a megrendelőben megadott e-mail címre a Felhasználónak visszaigazolást, valamint számlát állít ki. Az összeg a Szolgáltató számlájára való beérkezését követően 24 órán belül a Felhasználó megkapja a számlát, valamint amennyiben szükséges a hozzáféréseket, a szolgáltatásban egyedileg leírt ütemezés szerint.

A Felhasználó elfogadja, hogy vásárlásairól minden számláját kizárólag elektronikus úton és digitális aláírással ellátva kapja meg, az általa megadott e-mail címre. (A Szolgáltató a www.billingo.hu programon keresztül hivatalos e-számlát állít ki.) A felhasználónak a fogadói oldalon kötelessége gondoskodni arról, hogy minden elektronikus úton történő számla kézbesíthető legyen és a technikai beállítások (pl. tűzfalak) adaptálva lettek. Az esetleges Felhasználó postafiókjában és beállításaiban fennálló hibákért, kézbesítési akadályokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

E-mail cím változása esetén a Felhasználó köteles a Szolgáltatót azonnal elektronikusan írásban és jogérvényesen levélben értesíteni. Felhasználó köteles legkésőbb 7 nappal a számlázás előtt a változásokról a Szolgáltatót értesíteni.

VI. A szolgáltatás igénybevételének időtartama, feltételei,  felmondás lehetősége

1. A sikeres fizetéssel a Felhasználó jogot szerez a Megrendelésben foglalt programon való részvételre.

2. A Felhasználó a fizetéssel véglegesíti a jelentkezését az adott programra. Amennyiben mégsem tud részt venni az alkalmon, a befizetett összeg felhasználható a DanceFloor Tánciskolában a program kezdő időpontjától számított 60 napon belül. Pénz visszafizetés csak a Szolgáltató hibájából elmaradó program esetén lehetséges.

VII. Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

1. A Felhasználó az Adatvédelmi tájékoztatót megismerte, az abban foglaltakat elfogadja.

2. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul az Adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt személyes adatainak kezeléséhez.

VIII. Vegyes rendelkezések 

1. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a regisztrációkor megadott személyes adatait az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezelje.

2. A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy jelen honlapon nyújtott szolgáltatásokat saját kockázatára és felelősségére veszi igénybe. Szolgáltató javasolja orvosi alkalmassági vizsgálat elvégzését.

3. Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót ért bármiféle sérülés esetén a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli, vele szemben semmiféle követelést, igényt nem támaszt.

4. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon való közzététellel válik hatályossá. 5. A www.dancefloorszeged.hu honlap szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon megjelenített tartalom részét vagy egészét kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet bármilyen formában felhasználni.

Hatályos: 2021. szeptember 7-től

Küldj erről magadnak egy emlékeztetőt vagy oszd meg másokkal is: